קטגוריות
Top > מאגרי נתונים
חיפוש במאגר
תיאור
אתרים
הנושא Chemistry WebBook 
קובץ להורדהhttp://webbook.nist.gov/chemistry/ 
קטגוריהמאגרי נתונים 
תיאורמאגר נתונים מצויין 
 
הנושאאחוזי 3 הגזים השכיחים ביותר באטמוספרות כוכבי הלכת 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/3_ commonest_gases_planets.doc 
קטגוריהמאגרי נתונים 
תיאורהטבלה ממחישה כמה כדור הארץ יוצא דופן ! 
 
הנושאאנציקלופדיה של גזים - כל הנתונים 
קובץ להורדהhttp://encyclopedia.airliquide.com/encyclopedia.asp 
קטגוריהמאגרי נתונים 
תיאורנתונים על כ-140 גזים: צפיפות, Cv ,Cp, מסיסות במים, לחץ אדים בטמפרטורות שונות, וכו' וכו'. גם שימושים בתעשיה, במחקר וכו' (באנגלית או בצרפתית).
http://www.engineeringtoolbox.com/gases-solubility-water-d_1148.html - גרפים של תלות המסיסות בטמפרטורה עבור 14 גזים.
http://chimianet.zefat.ac.il/download/solubility.gif - כנ"ל עבור NH3, HCl, SO2 בהשוואה עם המסיסות של מוצקים. 
 
הנושאהיונים החיוניים לגוף האדם, בהתאם לגיל ולמין 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/תצרוכת_יומית_מומלצת_יונים.doc 
קטגוריהמאגרי נתונים 
תיאורתצרוכת יומית מומלצת ליונים, לאוכלוסיה הצרפתית (יש להניח שלאוכלוסיה הישראלית היא דומה). 
 
הנושאהרכב גזי נפיחה 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/Natural_gas_data.doc 
קטגוריהמאגרי נתונים 
תיאורנתונים שלא מופיעים בספרי הנתונים !
ראו עבודה לתלמיד, המבוססת על תאונה שהתרחשה באנגליה: http://chimianet.zefat.ac.il/download/Teunat_gazim_anglia.doc 
 
הנושאהשפעת הסתעפויות על נ. רתיחה של אלקאנים (נתונים)  
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/alkane_bps.doc 
קטגוריהמאגרי נתונים 
תיאורנ. רתיחה של 65 אלקאנים (כל האיזומרים של C4 - C9), לפי גודל המולקולה ומספר ההסתעפויות. חישוב הממוצע מראה בברור שבמידה והמולקולה מסועפת יותר, נ. הרתיחה נמוכה יותר. מלווה בגרף מסכם.
להשוואה: נתונים על ציקלו-אלקאנים - היות ודרגת ההתפתלות מוגבלת עוד יותר (המולקולות יכולות להתקרב זו לזו יותר מאשר באלקאנים ללא הסתעפויות), נ. הרתיחה גבוהות יותר.
חישוב שטח הפנים של גליל (פנטאן) וכדור (דו-מתיל-פרופאן) מראה ששטח הפנים של גליל תמיד גדול יותר: http://chimianet.zefat.ac.il/download/Comparison_C5H12.doc 
 
הנושאמהירות תנועה (מוביליות) של יונים / גודל היון 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/IONMOVE.doc 
קטגוריהמאגרי נתונים 
תיאורדף עבודה: בד"כ יונים קטנים נעים לאט יותר מאשר יונים גדולים ! למה ? צריך לקחת בחשבון את מעטפת מי-המיום של היון, שהיא גדולה יותר ביונים קטנים.
יוצאים מן הכלל הם יוני +H ו- -HO. במקרים אלה "מהירות תנועת היון" היא מדומה: במציאות היון מתחבר למולקולת מים סמוכה, ומשחרר יון אחר, וכן הלאה, במהירות גבוהה מאד. 
 
הנושאנ. היתוך ורתיחה של מבחר יסודות - השוואה גרפית 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/elements.doc 
קטגוריהמאגרי נתונים 
תיאורגרף עמודים המשווה את מצבי 16 יסודות (6 אל-מתכות, 10 מתכות) בטמפרטורות בין 0K ל- 6000K. 
 
הנושאנתונים תרמודינמיים 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/data.doc 
קטגוריהמאגרי נתונים 
תיאורS ,∆H ,∆G ,Cp סטנטרטיים עבור מבחר חומרים.  
 
הנושאנתונים: מומנט דו-קוטב של מולקולות פשוטות 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/dipole_moments.xls 
קטגוריהמאגרי נתונים 
תיאוררשימת מומנט הדו-קוטב dipole moment של תרכובות קוולנטיות פשוטות, מסווגים לפי צורת המולקולה (לפעמים יש הפרשים קטנים בין הנתונים ממקורות שונים).
מקור נוסף: http://www.cachesoftware.com/mopac/Mopac2002manual/table_of_dips.html 
הכנס אתר חדש למאגר (האתר יכנס רק לאחר אישור)       הקודם  [ 1 ]  הבא