קטגוריות
Top > קישורים > הוראת הכימיה - ערבית
חיפוש במאגר
תיאור
אתרים
הנושאאוסף מאמרים בערבית - מתוך אתר המפמ"ר לכימיה 
קובץ להורדהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/Maamarim/MamarimArvit.htm 
קטגוריההוראת הכימיה - ערבית 
תיאורהתרגום נערך במסגרת קורס המורים לכימיה בשפרעם שהיה בשנת הלימודים תשס''ד

המדריך עבדאללה חליילה דאג ושקד שהתרגום יהיה ברמה הטובה ביותר הן מבחינה מדעית והן מבחינה לשונית . סמלי המאמרים באנגלית דומים לכותרות המאמרים בעברית ומתוכם לא קשה לדעת באיזה מאמר מדובר. לכל קטע מצורף קובץ עם שאלות התרגום לא כולל את התשובות לשאלות.  
 
הנושאהאתר של עזב עבדוללטיף (תיכון לקייה)  
קובץ להורדהhttp://www.geocities.com/a4abuali/  
קטגוריההוראת הכימיה - ערבית 
תיאורמעבר לאוצר גדול של בחינות ותרגילים, חלק בערבית, הוא גם נותן לנו אשנב לאישיות שלו: חובב השירה הסופית והזמר המצרי.  
 
הנושאהמערכה המחזורית + מידע בערבית 
קובץ להורדהhttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A 
קטגוריההוראת הכימיה - ערבית 
תיאוראתר עם מידע על יסודות רבים ועוד קישורים. יש ללחוץ על היסוד במערכה המחזורית.
[גם בשפות אחרות (ראו בצד הדף). המידע אינו תמיד זהה בכל שפה.] 
 
הנושאמבחר נושאים למורים ולתלמידים 
קובץ להורדהhttp://199.6.131.12/ar/scictr/lab/index.htm 
קטגוריההוראת הכימיה - ערבית 
תיאורגילוי פולרנים: http://199.6.131.12/ar/scictr/watch/fullerenes/index.htm
כיצד נוצרים יהלומים בטבע ? http://www.seed.slb.com/subcontent_ar.aspx?id=3026&LangType=1025
הידראטים של מתאן - מקור אנרגיה עתידי ? http://199.6.131.12/ar/scictr/watch/gashydrates/index.htm
הכנת תא אלקטרוכימי פשוט (מלימונים): http://web.archive.org/web/20061106220302/http://www.seed.slb.com/ar/scictr/lab/engineer/index.htm
הכנת אלקטרומגנט פשוט: http://199.6.131.12/ar/scictr/lab/relax/build.htm
עמילן תירס ומים: נוזל או מוצק ? http://199.6.131.12/ar/scictr/lab/cornstarch/index.htm
קצ'ופ: צמיג או דליל: http://199.6.131.12/ar/scictr/lab/ketchup/index.htm
האמודאי (הצוללן) של Descartes : http://199.6.131.12/ar/scictr/lab/diver/index.htm
פעילות הסבון - המחשה: http://199.6.131.12/ar/scictr/watch/bathroom/soap.htm
בועות סבון: http://199.6.131.12/ar/scictr/watch/bathroom/bubbles.htm
בנוסף לקישורים הנ"ל, בכל עמוד יש קישורים נוספים. 
 
הנושאמושגים בכימיה 
קובץ להורדהhttp://www.schoolarabia.net/kemya/general_chemistry/glossary/chem_a.htm 
קטגוריההוראת הכימיה - ערבית 
תיאוררשימת מושגים באנגלית, לפי סדר ABC, עם הסבר מצומצם בערבית.
מתוך אתר שרב העמודים הם בתשלום !
http://www.schoolarabia.net/kemya/kemia.htm 
 
הנושאמושגים בכימיה (לתלמידי תיכון) 
קובץ להורדהhttp://www.alzaman2.8k.com/Chemistry/C1.html 
קטגוריההוראת הכימיה - ערבית 
תיאורמושגים בכימיה (לתלמידי תיכון). לא כל הקישורים פועלים.  
 
הנושאמערכה מחזורית ערבית ועברית + קישורים 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/PerTable_Heb_Arab.doc 
קטגוריההוראת הכימיה - ערבית 
תיאורמערכה מחזורית עם שמות כל היסודות (ללא לנתנידים ואקטינידים) בעברית ובערבית.
כל השמות בערבית מקושרים לאתר יפה באנגלית, בו חומר העשרה על אותו היסוד.
אותה המערכה, ללא הקישורים: http://chimianet.zefat.ac.il/download/PerTable_Heb_Arab_bw.doc 
 
הכנס אתר חדש למאגר (האתר יכנס רק לאחר אישור)