קטגוריות
Top > קישורים > הוראת הכימיה - עברית
חיפוש במאגר
תיאור
אתרים
הנושא"יחסים וקשרים בעולם החומרים" 
קובץ להורדהhttp://stwww.weizmann.ac.il/g%2Dchem/materials/ 
קטגוריההוראת הכימיה - עברית 
תיאוראתר תמיכה לספר "יחסים וקשרים בעולם החומרים".
לומדות מלוות, קישורים, מדריך למורה ופורום (צריך סיסמה). 
 
הנושא"כימיה במנהרת הזמן" 
קובץ להורדהhttp://stwww.weizmann.ac.il/g-chem/chemtime/home.html 
קטגוריההוראת הכימיה - עברית 
תיאוראתר תמיכה לספר "כימיה במנהרת הזמן".
מודלים ואנימציות רבים, הפניות למשחקים לימודיים, לימוד עצמי (שאלות ובדיקה עצמית), נסויים בהדמיה ועוד. 
 
הנושא"כימיה ללא הפסקה" 
קובץ להורדהhttp://chemtech.huji.ac.il 
קטגוריההוראת הכימיה - עברית 
תיאוראתר תמיכה לספר "כימיה ללא הפסקה" של אריאלה וינר וחיה פרומר. הרבה קישורים לאתרים ומאמרים וכו'. 
 
הנושאEdulink אדיולינק  
קובץ להורדהhttp://www.edulink.co.il/catlinksani.asp?category_=&category_id=127 
קטגוריההוראת הכימיה - עברית 
תיאורקישורים רבים להדמיות ואנימציות.
אתר דומה: http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/animationsindex.htm 
 
הנושאאתר המפמ"ר 
קובץ להורדהhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/chimya/ 
קטגוריההוראת הכימיה - עברית 
תיאוראתר המפמ"ר, ד"ר ניצה ברנע. מידע וקישורים רבים.

תכנית לימודים לחטיבה העליונה בכל המגזרים:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Portal/TochniyotLimudim/CativaElyuna/Chemya.htm

חוזר מפמ"ר כימיה התשסז/1
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ShulchanHamafmar/CHozerMafmar
 
הנושאהמרכז הארצי למורי הכימיה - מכון ויצמן 
קובץ להורדהhttp://stwww.weizmann.ac.il/chemcenter 
קטגוריההוראת הכימיה - עברית 
תיאורמידע על חומרי למידה שפותחו בקבוצת הכימיה (ספרים, לומדות, אתרים מלווי תוכניות לימוד), על המחקר האקדמי שמתנהל בקבוצה, חברי הקבוצה וכד'.
האתר הישן: http://stwww.weizmann.ac.il/g-chem  
 
הנושאהמרכז להשתלמות מורים במדעים וטכנולוגיה 
קובץ להורדהhttp://www.shlomi.org.il 
קטגוריההוראת הכימיה - עברית 
תיאורהמרכז להשתלמות מורים במדכעים וטכנולוגיה 
 
הנושאכימיה בגישה חוקרת - מכון ויצמן 
קובץ להורדהhttp://stwww.weizmann.ac.il/g-chem/heker/ 
קטגוריההוראת הכימיה - עברית 
תיאורכימיה בגישה חוקרת: כל מה שרצית לדעת על הפרויקט, כולל 100 נסויים (!), שיטות הערכה וכו'.
אוסף ניסויים ופעילויות ברמות שונות של חקר (לפי התוכנית החדשה -תשס''ח): http://stwww.weizmann.ac.il/G-chem/learnchem/main.asp?pagekind=4&ID=11_24 
 
הנושאכימיה ותעשייה כימית בשירות האדם 
קובץ להורדהhttp://stwww.weizmann.ac.il/g-chem/learnchem/ 
קטגוריההוראת הכימיה - עברית 
תיאורמאגר גדול של חומרי למידה מגוונים ופעילויות מעניינות, פורומים מתאימים לדיון בנושאים רלוונטיים ועוד.  
 
הנושאמורי כימיה בירושלים ובמחוז  
קובץ להורדהhttp://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/picture/atarim/site_form_atar.asp?site_id=7947&pic_cat=1&icon_cat=5&york_cat=8# 
קטגוריההוראת הכימיה - עברית 
תיאוראתר הכימיה של המרכז הפדגוגי לעובדי הוראה ירושלים: מצגות פואר-פוינט בחינות וחומר נוסף לפי כיתות, רעיונות לחקר, שינויי תוכניות לימודים וכו'.  
הכנס אתר חדש למאגר (האתר יכנס רק לאחר אישור)       הקודם  [ 1 ]  הבא