קטגוריות
Top > חטיבת ביניים (כולל חומר לכיתה י') > בחנים ומבחנים חט"ב
חיפוש במאגר
תיאור
אתרים
הנושאבוחן 1 (44KB) 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/test1.doc 
קטגוריהבחנים ומבחנים חט"ב 
תיאורבוחן 8 שאלות רב-ברירה, 2 טורים (לחתוך לאורך):
הגדרת יסוד, תרכובת / תכונות מתכת / זהוי יסודות לפי תכונות / מגיבים ותוצרים / חוק שימור המסה / הרכב האויר / חמצן ומימן וכו'  
 
הנושאבוחן 5 דקות - תכונות זרחן 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/zarhan_bohan.doc 
קטגוריהבחנים ומבחנים חט"ב 
תיאורבוחן 5 דקות - תכונות זרחן. 10 שאלות נכון / לא נכון. 4 גרסאות. ניתן להשתמש בשאלון מסוג זה לכל מיני חומרים שעובדים איתם בבית ספר. 
 
הנושאהתמודדות עם גרפים - אורינות גרפית 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/height_age.doc 
קטגוריהבחנים ומבחנים חט"ב 
תיאורמהו קו המגמה המתאים ל-4 הנתונים ? השאלה בודקת את השכל הישר ! 
 
הכנס אתר חדש למאגר (האתר יכנס רק לאחר אישור)