קטגוריות
Top > קבצים לפי יסודות (מערכה מחזורית) > משפחה 7 (F-At)
Cl
Br
I
חיפוש במאגר
תיאור
אתרים
הנושאצילום אדי כלור, ברום, יוד 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/halogens.jpg 
קטגוריהמשפחה 7 (F-At) 
תיאורצילום כלור, ברום ויוד : מבחינים בצבעי הגזים השונים.  
 
הנושאשריפת H2 ב- Cl2 וב- Br2  
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/H2_BR2_Heb.doc 
קטגוריהמשפחה 7 (F-At) 
תיאורדיון על תהליכים, הוראות מפורטות על ההכנה והשמדת שאריות / 1. הכנת כלור / 2. הכנת מימן / 3. הכנת ברום / 4. שריפת מימן בכלור / 5. שריפת מימן בברום. 
 
הכנס אתר חדש למאגר (האתר יכנס רק לאחר אישור)