קטגוריות
Top > חטיבה עליונה 3 יחידות > מתכות (3 יח"ל)
מתכות - ניסויים ופעילויות
מבנה מתכות
חיפוש במאגר
תיאור
אתרים
הנושאמתכות: נתונים 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/metldat2.doc 
קטגוריהמתכות (3 יח"ל) 
תיאורנתונים עבור 11 מתכות: Al, Zn, Sn, Fe, Au, W, Ag, Hg, Cu, Ni, Pb. תאריך גילוי, נקודת היתוך, מוליכות חשמל יחסית, צפיפות, המחיר לק"ג.  
 
הנושאנ. היתוך ורתיחה של מבחר יסודות - השוואה גרפית 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/elements.doc 
קטגוריהמתכות (3 יח"ל) 
תיאורגרף עמודים המשווה את מצבי 16 יסודות (6 אל-מתכות, 10 מתכות) בטמפרטורות בין 0K ל- 6000K. 
 
הכנס אתר חדש למאגר (האתר יכנס רק לאחר אישור)