קטגוריות
Top > חטיבה עליונה 3 יחידות > חומצות ובסיסים
בוחנים ומבחנים
ניסויים ופעילויות
ציורים, שקפים, המחשות
חיפוש במאגר
תיאור
אתרים
הנושאגשם חומצי 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/acidrain.gif 
קטגוריהחומצות ובסיסים 
תיאורגשם חומצי מגיב עם ברזל (מכונית). סדר פעילות מתכות.
ממה נובע החומציות של הגשם ? כדאי להפנות תלמידים ל:
http://web.archive.org/web/20031004112533/www.snunit.k12.il/projects/acid_rain/acidrain.html 
 
הנושאדף עבודה חומצות ובסיסים + חמצון חיזור 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/lowe1.doc 
קטגוריהחומצות ובסיסים 
תיאורדף עבודה חומצות ובסיסים + חמצון חיזור. שאלות
פתוחות. מבוסס על התמונה (צבע, סריקה) של הפקת מימן ומלוי בלון תצפית המופיעה על מכתבי האויר של ארה"ב. מבחן בנוי על דף זה (3 גרסאות): http://chimianet.zefat.ac.il/download/lowexam1.doc http://chimianet.zefat.ac.il/download/lowexam2.doc http://chimianet.zefat.ac.il/download/lowexam3.doc 
 
הנושאכריות אויר (31KB) 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/airbag.doc 
קטגוריהחומצות ובסיסים 
תיאורחמצון-חיזור / חומצות בסיסים : יישום ב"כריות אויר" : בוחן או דף עבודה.
http://chimianet.zefat.ac.il/download/arbagans.doc - תשובות לדף הנ"ל (30KB)

מצגת בנושא: http://chimianet.zefat.ac.il/download/karit_avir_wexler.ppt , שהוכנה ע"י 3 תלמידות של המורה בלה וקסלר, תיכון עירוני א', חיפה. היא מהווה חלק של הנושא "המורה כמחנך לבריאות ולבטיחות", שבלה הציגה בכנס: http://chimianet.zefat.ac.il/download/tochnit.doc 
 
הנושאמדוע HF חומצה חלשה ? 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/HF_acidity.doc 
קטגוריהחומצות ובסיסים 
תיאורבעקבות שאלה של תלמידים, דיון על הגורמים לחוזק החומצה והשוואה עם שאר החומצות במשפחה (HF,HCl,HBr).
תרגום מאנגלית. 
 
הנושאניטרול חומצה-בסיס (איור הומוריסטי) (204KB) 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/acidbase.gif 
קטגוריהחומצות ובסיסים 
תיאוראיור הומוריסטי: ניטרול בסיס האויב ע"י מנת חומצה. 
 
הנושאניסוי כרוב אדום - תמונה מהכיתה 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/teacher.jpg 
קטגוריהחומצות ובסיסים 
תיאורהנסוי מעניין במילא, אבל יש להניח שההצלחה גם תלויה במורה ! 
 
הנושאשאלות תרגול (רבות ברירה) (21KB) 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/tirgul.doc 
קטגוריהחומצות ובסיסים 
תיאורחומצות ובסיסים. 31 שאלות תרגול (רבות ברירה)
 
 
הנושאתגובות שהתלמיד צריך להכיר ולנסח  
קובץ להורדהhttp://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B51E4B8A-4CEB-4B32-A7D6-B0C3918227D0/8506/תגובותחומצותובסיסים.doc 
קטגוריהחומצות ובסיסים 
תיאורסיכום התגובות שהתלמיד צריך להכיר ולנסח  
 
הכנס אתר חדש למאגר (האתר יכנס רק לאחר אישור)