קטגוריות
Top >
ניסוים, הדגמות ועזרה למורה
חטיבת ביניים (כולל חומר לכיתה י')
חטיבה עליונה 3 יחידות
חטיבה עליונה 5 יחידות
כימיה יישומית
הרחבת אופקים
קישורים
קבצים לפי יסודות (מערכה מחזורית)
מאגרי נתונים
גיוס תלמידים ללמוד כימיה
תוכניות לימודים
ניסויי חקר
אגודת המורים לכימיה
חיפוש במאגר
תיאור
אתרים
הנושא נסויים במתכות (לחץ על הכתובת ב"תאור" !) 
קובץ להורדהhttp://www.smkb.ac.il/aha/content/Projects/Chemistry/chemHom.htm  
קטגוריהמתכות - ניסויים ופעילויות 
תיאורhttp://www.smkb.ac.il/aha/content/Projects/Chemistry/Sharon_Chechover/Metals_Text/experimntaltxt.htm
הולכת חום וחשמל, תגובות עם מים, חמצן וחומצה, הפקה ע"י חמצון-חיזור, אלקטרוליזה, יציקה, משחק. 
 
הנושא C - פולרן המכיל אטום ארגון 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/Ar_C60.jpg 
קטגוריהC - פחמן 
תיאורניתן לקבל מולקולות פולרן C60 המכילות אטומי ארגון בחלל במרכז המולקולה. תמונה ברורה יותר: http://chimianet.zefat.ac.il/download/bucky1_Ar.jpg
שאלה: האם זו תרכובת ? אתר נוסף בנושא:
http://xbeams.chem.yale.edu/~cross/fullerene.html 
 
הנושא Chemistry WebBook 
קובץ להורדהhttp://webbook.nist.gov/chemistry/ 
קטגוריהמאגרי נתונים 
תיאורמאגר נתונים מצויין 
 
הנושא Zn - האלכימאי: הפיכת Cu ל"כסף" ול"זהב" ! (39KB) 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/zincate1.doc 
קטגוריהZn 
תיאורהפיכת מטבע נחושת למטבע "כסף", ומטבע ה"כסף" למטבע "זהב". תגובות תרכובות אבץ. נתכים (פליז). חמצון-חיזור. אלקטרוכימיה. 
 
הנושא"אלקה זלצר" - מה זה ואיך זה עובד ? 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/Alka_Seltzer_exp.doc 
קטגוריהניסויי חקר 
תיאור2 שלבים: א. ניסוי בחומצות ובסיסים / ב. ניסוי חקר.
נשלח ע"י אסתר פרידלנדר, בי"ס הריאלי העברי, חיפה 
 
הנושא"אלקה זלצר" - מה זה ואיך זה עובד ? 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/Alka_Seltzer_exp.doc 
קטגוריהניסויים ופעילויות 
תיאור2 שלבים: א. ניסוי בחומצות ובסיסים / ב. ניסוי חקר.
נשלח ע"י אסתר פרידלנדר, בי"ס הריאלי העברי, חיפה 
 
הנושא"בשער" - קהילה אקדמית למען החברה בישראל 
קובץ להורדהhttp://www.bashaar.org.il/view_by_subject.asp?sub_id=3 
קטגוריהאתרים מומלצים 
תיאורמאות שאלות ותשובות בנושאי כימיה, כאשר התשובות ניתנות ע"י מומחים אקדמיים. גם אתם יכולים להגיש שאלות !
מדור שאלות החודש בכימיה: http://www.bashaar.org.il/MQuestions.asp?Subject_id=3  
 
הנושא"בשער" - קהילה אקדמית למען החברה בישראל  
קובץ להורדהhttp://www.bashaar.org.il/view_by_subject.asp?sub_id=3 
קטגוריהשאלות מורים 
תיאורמאות שאלות ותשובות בנושאי כימיה, כאשר התשובות ניתנות ע"י מומחים אקדמיים. גם אתם יכולים להגיש שאלות !
מדור שאלות החודש בכימיה: http://www.bashaar.org.il/MQuestions.asp?Subject_id=3  
 
הנושא"הלהבה המרחפת" (43KB) 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/gas1.doc 
קטגוריהחידות  
תיאורהלהבה "מרחפת באויר". גירוי לשאלות.
משולש האש - יש חמצן (אויר), יש דלק (גז), יש חום (להבה) - אז למה הלהבה מנותקת מהפיה ?
אפקט Joule-Thompson - הורדת טמפרטורה של גז המתפשט (ירידת לחץ הגז היוצא מהבלון).
לכיתה ז' ומעלה.
http://www.deutsches-museum.de/ausstell/dauer/physik/e_joule.htm  
 
הנושא"הלהבה המרחפת" (43KB) 
קובץ להורדהhttp://chimianet.zefat.ac.il/download/gas1.doc 
קטגוריהבערה / שריפה / אש 
תיאורהלהבה "מרחפת באויר". גירוי לשאלות.
משולש האש - יש חמצן (אויר), יש דלק (גז), יש חום (להבה) - אז למה הלהבה מנותקת מהפיה ?
אפקט Joule-Thompson - הורדת טמפרטורה של גז המתפשט (ירידת לחץ הגז היוצא מהבלון).
לכיתה ז' ומעלה.
http://www.deutsches-museum.de/ausstell/dauer/physik/e_joule.htm  
הכנס אתר חדש למאגר (האתר יכנס רק לאחר אישור)       הקודם  [ 1 ]  הבא